Bo szkolić trzeba umieć.

Categories Case studies1 Comment

Bo szkolić trzeba umieć, czyli o tym, jak audyty językowe mogą pomóc w weryfikacji kompetencji językowych pracowników.

Umiędzynarodowienie rynku pracy to duże wyzwanie. Dla kandydatów – bo to od nich wymaga się dziś wysokich kompetencji językowych. Ale też dla pracodawców – bo to w ich geście leży przecież rozwój i weryfikacja tych kompetencji. Jeżeli mówimy o przetrwaniu na rynku międzynarodowym, w czasach ogromnego postępu i olbrzymiej konkurencji, działania te zdają się być nieuniknione.  Sukcesu nie osiągniemy, jeżeli poprzestaniemy jedynie na profesjonalnej i skutecznej rekrutacji. W grę wchodzi jeszcze odpowiednie motywowanie i dbanie o rozwój pracowników.

Coraz więcej firm organizuje specjalne szkolenia językowe lub dopłaca do nich. W wielu przypadkach pracownicy mają możliwość korzystania z kursów w godzinach pracy. To duży przywilej. Jak się okazuje jednak, ocena skuteczności tego rodzaju szkoleń jest niezwykle trudna, a niekiedy nawet i niemożliwa. Główną tego przyczyną jest brak jednolitego systemu oceny.

Jeżeli jesteś pracodawcą i zastanawiasz się, czy pieniądze, które przeznaczasz na szkolenia, są wydawane właściwie, a cel szkoleniowy zostanie w pełni osiągnięty, poznaj historię Pana Jacka.

Z życia wzięte…

Pan Jacek od zawsze mierzył wysoko. Już jako student miał poważne plany zawodowe. Chciał rozkręcić biznes. Taki na szeroką skalę. Udało mu się. Firma, którą założył kilkanaście lat temu, cieszyła się dziś dobrą renomą, zwłaszcza na rynku zagranicznym. Praca odbywała się więc w środowisku międzynarodowym, a pracownicy Pana Jacka na co dzień komunikowali się w języku angielskim, nie tylko ze swoimi współpracownikami, ale także z klientami, partnerami i zewnętrznymi dostawcami. W tej sytuacji, oprócz weryfikacji umiejętności językowych kandydatów już na etapie rekrutacji, konieczne było ciągłe udoskonalanie tych kompetencji oraz monitorowanie postępów nauki. Pan Jacek był tego świadomy. To jeden z tych pracodawców, który nie szczędzi pieniędzy na szkolenia i innowacyjne technologie.

Pan Jacek od kilku lat zatrudniał zewnętrzną instytucję świadczącą usługi z zakresu kursów językowych. Efekty wdrożenia takich kursów bywały różne. Raz lepsze, raz gorsze. Audyty przeprowadzane przez te organizacje na koniec kursów pokazywały jednak, że pieniądze przeznaczane na szkolenia, mogłyby być wykorzystywane lepiej. Efektywniej. Pan Jacek z roku na rok utwierdzał się w przekonaniu, że błąd leży po stronie pracowników. Bo się nie angażują i nie traktują kursów poważnie. Zawsze przecież tak jest – jak dostajesz coś za darmo, to wcale tego nie doceniasz. Takie myślenie doprowadzało do frustracji. Pan Jacek zauważył z czasem, że nieco inaczej traktuje swoich pracowników. Kierowała nim złość, którą zaczął rozładowywać w niewłaściwy dla siebie sposób.

Przyszedł więc czas na poszukanie innego rozwiązania. Trochę rewolucyjnego. Bo miała to być swego rodzaju rewolucja. Pan Jacek postanowił zrezygnować z usług firmy, która do tej pory organizowała kursy językowe. Zatrudnił nową i w tym samym czasie podjął także współpracę z jeszcze jedną instytucją , świadczącą usługi w zakresie audytu językowego. Tym razem zdecydował, że efekty nauki oceniać będzie niezależna zewnętrzna organizacja. Liczył na to, że dzięki temu system kontroli i weryfikacji postępów nauki jego pracowników okaże się najbardziej właściwy. Możliwość skorzystania z audytu zewnętrznego okazała się  jednym z kluczowych kryteriów wyboru, ponieważ najważniejsza była dla niego obiektywna ocena. Celem wdrożonego audytu było więc podsumowanie wiedzy z przeprowadzonego przez nowozatrudnioną instytucję kursu językowego i weryfikacja poziomu przyrostu wiedzy wśród jego uczestników. Pan Jacek mógł dzięki temu sprawdzić, czy środki finansowe przeznaczone na ten cel, zostały odpowiednio zainwestowane.  To przecież jego pieniądze, miał więc do tego pełne prawo.

Firma audytowa dokonała dokładnej analizy potrzeb w zakresie kompetencji językowych. Pod uwagę wzięto przede wszystkim profil oraz specjalizację i na tej podstawie stworzono dedykowane testy językowe. Wykonano 2 testy: jeden na początku kursu językowego i tym samym sprawdzono poziom wiedzy pracowników oraz drugi po zakończonym kursie językowym celem weryfikacji przyrostu tej  wiedzy. Audyt językowy pozwolił przede wszystkim na sprawdzenie kompetencji językowych pracowników, którzy brali udział w szkoleniu. Dla Pana Jacka, który audyt ten zlecił, niezwykle ważna okazała się także weryfikacja dostawcy usług językowych. Organizacje edukacyjne, z którymi współpraca podejmowana była w tym celu wcześniej, niestety nie sprawdziły się. Program okazał się wówczas źle dopasowany, co potwierdzał za każdym razem wynik końcowy kursu.

W tym przypadku audyt przeprowadzony przez instytucję zewnętrzną przyniósł bardzo dobre wyniki. Uczestnicy kursu przeszli pozytywnie test końcowy i zwiększyli swoją znajomość języka angielskiego o jeden poziom. Wniosek był prosty: wcześniejsza firma realizująca kurs językowy dla Pana Jacka po prostu się nie sprawdziła. Audyt pozwolił również na sprawdzenie, czy pracownicy angażowali się w szkolenie, a tym samym, czy warto w nich dalej inwestować. Można więc powiedzieć, że stanowił swego rodzaju narzędzie motywacyjne – pracownicy wiedząc o zewnętrznym audycie, wykazali zdecydowanie większe zaangażowanie w proces nauczania, niż miało to miejsce wcześniej. Pracownicy byli zadowoleni. I Pan Jacek był zadowolony. Nie tylko dlatego, że w końcu miał poczucie słusznie wydawanych pieniędzy. Panu Jackowi zależało przecież na pracownikach. I nie chciał już dłużej się frustrować. Zamierzał realizować swoje cele zawodowe. Teraz wiedział też, że przyczynia się do realizacji celów swoich pracowników.

Zgłaszają się do nas zarówno firmy, które zamierzają stosować audyt w celu oceny kompetencji językowych kandydatów w procesie rekrutacji, jak i te, których celem jest zmierzenie poziomu przyrostu tych kompetencji już u zatrudnionych pracowników. Współpraca z nami pozwala na efektywne zarządzanie budżetem, który przeznaczany jest na szkolenia, a co za tym idzie – na podejmowanie dalszych decyzji w oparciu o precyzyjne wyniki egzaminów. Wykonanie audytu pozwala na szybsze decyzje związane z awansowaniem pracowników, ich udziałem w ważnych, międzynarodowych projektach, czy wyznaczenie realnych celów rozwoju – wyjaśnia Tomasz Urban, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Produktu w Future Centre Training Corporation.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat audytów językowych, skontaktuj się z nami – chętnie porozmawiamy. 🙂

Narzędzie znajdziesz tutaj:

poznaj narzędzie

Ewelina Stachowiak
Marketing Team Leader
www.hrtools.pl

1 Komentarz do “Bo szkolić trzeba umieć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *