Odporność psychiczna – czym jest i dlaczego warto ją mierzyć?

Categories Artykuły0 Comments

Na sukces w pracy wpływ mają nie tylko posiadane przez nas kompetencje, wiedza i zdolności. O powodzeniu, zarówno zawodowym, jak i prywatnym, w głównej mierze decyduje siła naszego charakteru. To, w jaki sposób postrzegamy siebie, jak radzimy sobie z emocjami i czy potrafimy kontrolować własne zachowania oraz odczucia, odgrywa kluczową rolę w przebiegu naszej kariery zawodowej. Czym jest odporność psychiczna i jak można ją mierzyć?

Badania nad siłą i odpornością psychiczną

Dr Peter Clough, uczony z brytyjskiego Uniwersytetu w Hull, we współpracy z AQR Ltd, prowadził badania nad siłą i odpornością psychiczną, które zdefiniował jako zdolność człowieka do radzenia sobie z trudnościami, wyzwaniami oraz presją. Zdolność ta determinuje sposób naszej reakcji na sytuacje stresowe, będąc jednocześnie jednym z najważniejszych czynników pozwalających na osiąganie najlepszych wyników. Prace badawcze prowadzone przez Clougha umożliwiły wyodrębnienie kluczowych czynników, które składają się na omawianą tu odporność psychiczną. Wyłoniono zatem cztery główne oraz cztery podrzędne komponenty, które składają się na model odporności psychicznej 4C:

 • Wyzwanie (Challenge) – sposób postrzegania siebie oraz podejścia do wyzwań,
 • Zaangażowanie (Commitment) – wytrwałość w dążeniu do celu
 • Kontrola (Control) – w jej skład wchodzą:
  – poczucie wpływu na własne życie – aktywność, przekonanie co do własnego wpływu na rezultaty podejmowanych działań,
  – umiejętność zarządzania emocjami – stabilność emocjonalna w obliczu trudnych sytuacji,
 • Pewność siebie (Confidence) – w jej skład wchodzą:
  – wiara we własne umiejętności – przekonanie co do możliwości podejmowania konkretnych działań i ich ukończenia,
  – pewność siebie w relacjach z innymi ludźmi – umiejętność wyrażania własnego zdania, przekonywania innych oraz odnajdywania się w relacjach interpersonalnych.

MTQ48 – test psychometryczny badający siłę i odporność psychiczną

W oparciu o przeprowadzone badania, w 2004 roku powstał pierwszy na świecie test psychometryczny, który bada siłę i odporność psychiczną. Mowa o kwestionariuszu MTQ48 (Mental Toughness Questionare), który składa się z 48 pytań i pozwala na zmierzenie odporności psychicznej na skali stenowej. Test ten prezentuje wyniki na tle innych pracowników. Wykonanie testu odbywa się online i trwa około 15 minut. Następnie przeprowadzana jest coachingowa sesja analizy wyników, która zajmuje około 90 minut. Badanie siły i odporności psychicznej zalecane jest zwłaszcza w okresach wyzwań oraz przygotowywania pracowników do zmian, celem poprawy skuteczności ich działania.

Siłę i odporność psychiczną można rozwijać. Ich poziom zwiększa się, jeśli świadomie nad nimi pracujemy, a także, kiedy nasze środowisko zawodowe stwarza nam warunki sprzyjające do podwyższania efektywności osobistej. Odporność psychiczna może obniżać się po trudnych zadaniach, przerastających nas wyzwaniach czy długotrwałych i kryzysowych sytuacjach, w wyniku których jesteśmy przepracowani i przemęczeni.

Poszukując talentów do organizacji, ludzi, którzy mogą przyczynić się do jej sukcesu, warto mieć na uwadze nie tylko ich wiedzę, umiejętności i zdobyte dotychczas doświadczenie zawodowe, ale także tak zwane zasoby wewnętrzne, jakimi dysponują. To samo dotyczy osób, które już dawno zaprosiliśmy do współpracy. Jeżeli zależy nam na ich rozwoju, powinniśmy zasoby te poznać, aby mądrze i skutecznie nimi zarządzać. Dzięki takim narzędziom, jak MTQ48, zasoby te możemy precyzyjnie ocenić oraz zmierzyć, a co za tym idzie – zastanowić się nad tym, co zrobić, aby zwiększyć siłę i odporność psychiczną.

 

odporność psychiczna

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *