Czym jest DISC?

Categories Artykuły0 Comments
DISC

Zrozumienie ludzkich zachowań to pierwszy krok do zbudowania relacji opartych na właściwej komunikacji. W kontekście zawodowym to także pierwszy krok do zatrudnienia odpowiednich pracowników, a w dalszym etapie – do odpowiedniego zarządzania nimi. Rozwijana przez kilkadziesiąt lat teoria osobowości DISC bazuje właśnie na stylach zachowania. Metoda ta stanowi obecnie najbardziej popularne na świecie narzędzie służące do badania stylów zachowań oraz kompetencji pracowników. Czym tak naprawdę jest DISC?

Teoria modelu behawioralnego DISC

Teoria DISC została opracowana już w 1928 roku na Uniwersytecie Harvard, na podstawie badań amerykańskiego profesora psychologii Williama Mourton Marstona, którą przedstawił zresztą w swojej pracy naukowej pod tytułem: Emotions of Normal People. Badania Marstona przez następne kilkadziesiąt lat były dalej rozwijane, a na podstawie modelu DISC stworzono wiele narzędzi psychologicznych, wykorzystywanych dziś w środowisku biznesowym, głównie w procesach rekrutacyjnych, planowaniu ścieżek rozwoju pracowników,  tworzeniu programów motywacyjnych czy budowaniu zespołów.

Marston analizując ludzkie zachowania w danym środowisku oraz w poszczególnych sytuacjach, dostrzegł, iż osoby o podobnych stylach zazwyczaj zachowują się bardzo podobnie. Zgodnie z modelem DISC każdy z nas przejawia zatem w sposób powtarzalny określoną postawę, która uzależniona jest od przewidywalnych wzorców naszego zachowania, składających się na indywidualną osobowość. Model ten, oprócz klasyfikowania postaw oraz zachowań, mówi także o sposobach radzenia sobie z emocjami, stylach komunikacji, budowania relacji z innymi ludźmi kwestii podejmowania decyzji.

W teorii DISC’u znajdziemy wyróżnione dwie pary postaw, które stanowią doskonały punkt wyjścia do analizy stylów zachowań ludzkich. Pierwszą z nich stanowi para przeciwstawnych postaw, które opisują stosunek człowieka do świata zewnętrznego oraz otaczających go ludzi: Outgoing (otwarty na innych, ekstrawertyczny) i Reserved (skryty, powściągliwy, introwertyczny). Na drugą parę z kolei składają się postawy opisujące to, na czym człowiek skupia się najbardziej w swoim codziennym działaniu: Task oriented (zorientowany na zadania) oraz People oriented (zorientowany na ludzi). Kombinacja tych dwóch postaw definiuje styl zachowania danej osoby. Zgodnie z modelem DISC istnieją zatem cztery podstawowe style zachowania, od których zresztą pochodzi jego nazwa:

  • Dominant (Dominujący),
  • Influencing (Wpływowy),
  • Steady (Stały),
  • Compliance (Sumienny).

Każdy z nas ma w sobie te cztery, przedstawione powyżej style zachowań, ale o różnym stopniu intensywności. Pozwala to zatem na stworzenie indywidualnej konfiguracji określanej jako styl osobowości.

Co mówią poszczególne style zachowania?

DISC opisuje przede wszystkim tendencje zachowania danej osoby oraz jej postawy wobec otoczenia i poszczególnych sytuacji. Nie ma tu dobrych lub złych wyników. Nie ma też klasyfikacji na ludzi lepszych i gorszych. Każdy z nas posiada po prostu inny profil osobowościowy.

Styl zachowania “D” – Dominujący

Osoby z wysokim czynnikiem  dominacji są pewne siebie, ambitne, energiczne, skoncentrowane na realizacji celów, lubiące wyzwania, chętnie podejmujące decyzje, doceniające zmiany i niecierpliwe. Lubią mieć kontrolę nad sytuacją i chcą być niezależne. Motywują je nowe wyzwania i możliwości.

Styl zachowania “I” – Wpływowy

Osoby z wysokim czynnikiem “I” są otwarte, wesołe, przyjaźnie nastawione i rozmowne. Cechuje je zazwyczaj duża kreatywność, umiejętność wywierania wpływu na innych i dar przekonywania. Są to osoby bardzo emocjonalne, bojące się odrzucenia ze strony innych. Motywuje je prestiż, uznanie, aprobata społeczna oraz zaufanie ze strony otoczenia.

Styl zachowania “S” – Stały

Wysoki czynnik “S” określa osobę cierpliwą, lojalną, ufną i wrażliwą. Takie osoby są bardzo dobrymi członkami zespołów, służą wsparciem i postrzegane są jako dobrzy słuchacze. Nie lubią zmian, zwłaszcza nagłych. Największy lęk stanowi dla nich utrata poczucia bezpieczeństwa. Motywacją jest z kolei związana z tym potrzeba utrzymania statusu quo.

Styl zachowania “C” – Sumienny

Osoby z wysokim czynnikiem “C” to perfekcjoniści dążący do sumiennego i dokładnego realizowania zadań. Są realistami, swoją komunikację opierają na faktach i dowodach. Cechuje je wrażliwość i zorganizowanie. Najbardziej obawiają się krytyki oraz braku docenienia. Motywację stanowi natomiast dbałość o szczegóły, precyzję i wysoką jakość.

Test kompetencji DISC

Aby skorzystać z modelu DISC wystarczy wypełnić kwestionariusz, a następnie przeczytać raport, w którym znajduje się analiza osobowości. Test kompetencji DISC określa mocne strony oraz możliwe ograniczenia danej osoby. Pokazuje jej styl komunikacji, sposób radzenia sobie w trudnych i kryzysowych sytuacjach, a także postawę, jaką przyjmuje ona wobec obowiązujących standardów i procedur. Kwestionariusz DISC daje odpowiedź na to, jakie czynniki motywują daną osobę do osiągania jeszcze lepszych wyników oraz w jaki sposób postrzega ona zmiany i jak szybko jest w stanie się do nich dostosować.

Test kompetencji DISC to skuteczne narzędzie wykorzystywane głównie do rekrutacji i retencji. Pozwala na szybkie i skuteczne wdrożenie zmian w firmie, podniesienie efektywności zespołu, rozwiązywanie ewentualnych konfliktów czy rozwijanie pewnych umiejętności.

Sprawdź, co jeszcze oferuje Ci to narzędzie: http://hrtools.pl/testkompetencjidisc

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *