Audyt językowy – w jaki sposób możesz go wykorzystać w swojej firmie?

Categories Artykuły0 Comments
audyt językowy

Kluczem do rozwoju firmy na arenie międzynarodowej są pracownicy, którzy biegle posługują się językami obcymi. We współczesnych organizacjach języki obce stanowią niezbędne narzędzie pracy pozwalające na prowadzenie transakcji z zagranicznymi kontrahentami, wzrost udziału firmy na rynkach zagranicznych oraz wzmocnienie jej pozycji w międzynarodowym środowisku biznesowym. Wiedzą o tym kandydaci aplikujący obecnie do firm oraz działy HR, przed którymi stoi wyzwanie trafnej oceny kompetencji językowych zarówno kandydatów, jak i osób już zasilających grono kadry pracowniczej. Z pomocą może przyjść profesjonalny audyt językowy. W jaki sposób możesz wykorzystać go w swojej organizacji?

Czym jest audyt językowy i dlaczego warto go zastosować?

Znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego, to jeden z najważniejszych obecnie wymogów rekrutacyjnych. Jak wynika ze studium IPSOS, które sporządzono na zlecenie British Council, wymóg ten pojawia się w blisko 70% ogłoszeń o pracę, z  czego 37% z nich oczekuje od kandydatów płynności językowej. Pracodawcy szukają najczęściej osób, które posługują się danym językiem obcym na poziomie B2, określanym jako średniozaawansowany, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Samo określenie w CV znajomości języka jako dobrego lub komunikatywnego nic pracodawcy jednak nie mówi. Kandydat może przecież przeceniać swoje umiejętności językowe, licząc na to, że nie zostaną one dokładnie zweryfikowane w trakcie procesu rekrutacyjnego.

W niektórych organizacjach warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacyjnego jest posiadanie specjalnego certyfikatu językowego – uznaje go aż 42% firm. Niestety nie zawsze wystarcza on do potwierdzenia kompetencji językowych kandydata, zwłaszcza jeżeli mowa o konieczności porozumiewania się w języku specjalistycznym, bądź typowo branżowym. Według wspomnianego wcześniej studium IPSOS, aż w 58% przypadków obowiązek związany z weryfikacją poziomu języka obcego deklarowanego przez kandydata w CV spoczywa na działach HR.

Stąd też potrzeba zastosowania dodatkowych metod weryfikacji umiejętności językowych, kładących nacisk zwłaszcza na aspekt praktyczny. Firmy, które nie mogą tego dokonać we własnym zakresie, decydują się na zewnętrzne audyty językowe, których zastosowanie nie ogranicza się wyłącznie do oceny kompetencji językowych na etapie rekrutacji. Profesjonalny audyt językowy można z powodzeniem wykorzystać również do mierzenia poziomu zaawansowania oraz rozwijania kompetencji językowych pracowników, którzy są już zatrudnieni w firmie.

Taki audyt umożliwia dokładne przeanalizowanie oraz zidentyfikowanie potrzeb językowych pracowników. Na podstawie szczegółowo opracowanego raportu pracodawca otrzymuje niezwykle cenne wskazówki związane ze strategią rozwoju kompetencji językowych swojego zespołu. Analiza potrzeb językowych firmy uwzględnia oczywiście jej profil oraz specjalizację – dzięki temu możliwe jest określenie odpowiedniego poziomu znajomości języka dla poszczególnych stanowisk.

W jakich sytuacjach warto zastosować audyt językowy?

Audyt językowy wykorzystywany jest najczęściej podczas rekrutacji jako wygodne narzędzie weryfikujące poziom umiejętności językowych kandydata. Dokonanie trafnej oceny kompetencji językowych umożliwia pracodawcy podjęcie właściwych decyzji rekrutacyjnych. Audyty wykonywane są także przed rozpoczęciem szkoleń – pozwalają ustalić poziom wyjściowy uczestników i zidentyfikować w ten sposób ich potrzeby szkoleniowe. Nazywa się je audytami poziomującymi. Sprawdzają się one zwłaszcza w przypadku przygotowywania indywidualnych programów nauczania, dostosowanych do potrzeb uczestników szkoleń. Zaleca się również wykonywanie audytów językowych po zakończeniu szkolenia – umożliwia to łatwą ocenę postępów poczynionych w jego trakcie, a także wyznaczenie nowych celów szkoleniowych.

Audyty językowe sprawdzają się również jako doraźne narzędzie sprawdzające poziom znajomości języka obcego u pracowników już zatrudnionych w firmie, w celu zaplanowania ich dalszego rozwoju czy np. wyboru poszczególnych osób do udziału w zagranicznych projektach.

Audyt językowy online? To możliwe!

Audyt językowy online to narzędzie, które umożliwia szybką, wygodną i precyzyjną ocenę kompetencji językowych. Zazwyczaj składa się on z dwóch części: pisemnej oraz ustnej.

Test pisemny sprawdza zasób słownictwa, zarówno ogólnego, jak i biznesowego, a także znajomość gramatyki i struktur zdaniowych. Na część ustną składa się natomiast rozmowa telefoniczna prowadzona w badanym języku przez audytora. Po audycie językowym online przygotowywany jest raport w oparciu o wytyczne Rady Europy. Osoba audytowana otrzymuje również matrycę swoich kompetencji językowych. Raport określa aktualny poziom zaawansowania języka obcego, zawiera dokładny opis umiejętności oraz obszarów, które wymagają dalszego rozwoju.

Zaletą takiego audytu jest przede wszystkim fakt, że kandydat przed przystąpieniem do niego, nie deklaruje swojego stopnia znajomości języka. Poziom zaawansowania określany jest natomiast na podstawie liczby punktów, które otrzymuje się w wyniku przeprowadzonego audytu językowego. Usługa ta pozwala na dokładną weryfikację poziomu zaawansowania niemalże każdego języka obcego – do najbardziej popularnych należą: język angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański oraz niderlandzki. Audyt językowy online sprawdza znajomość języka ogólnego oraz specjalistycznego, związanego obszarami, takimi jak finanse, bankowość, prawo, sprzedaż, medycyna, marketing, IT, handel, budownictwo czy przemysł.

Profesjonalny audyt językowy to narzędzie, które pozwala firmie na podejmowanie właściwych decyzji rekrutacyjnych, poznanie rzeczywistych kompetencji pracowników, a także odpowiednie zarządzanie szkoleniami – dzięki regularnej kontroli postępów pracodawca może mierzyć poziom zwrotu z inwestycji w tego rodzaju szkolenia i na tej podstawie decydować, czy warto je dalej kontynuować.

audyt językowy

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *